beats by dre cheap

Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve (1Iv 1,5)

1 U početku stvori Bog nebo i zemlju. 2 Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama. 3 Tada reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I postade svjetlost. 4 I vidje Bog, da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame. , Postanak 1 1 U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Bog bijaše Riječ. 2 Ova bijaše u početku u Boga 3 Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo, što je postalo. 4 U njoj bijaše život, i život bijaše Svjetlost ljudima. 5 Svjetlost zasvijetli u tami; ali tama ga ne obuze. , Ivan 1 19 A sud stoji u tom: Svjetlost je došla na svijet, ali su ljudi radije imaju tamu negoli svjetlost; jer su njihova djela bila zla. 20 Jer svaki, koji čini zlo, mrzi na svjetlost i ne dolazi k svijetlu, da ne dođu na vidjelo njegova djela. 21 A tko čini istinu, dolazi k svijetlu, da se vide djela njegova, jer su u Bogu učinjena." , Ivan 3

Biblija
http://biblija.blogger.ba
07/01/2013 20:27