beats by dre cheap

Šta kaže Biblija o novcu?

Filipljanima 4 19 A Bog moj ispunit će svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu, u
slavi, u Kristu Isusu.

Malahija 3 10 Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu hramu!
Okušajte me ipak u tom", veli Gospod nad vojskama, neću li vam otvoriti prozore
neba i izliti na vas blagoslov izobilja!

1. Timotej 6 10 Jer je korijen sviju zala lakomstvo, kojemu neki predavši se
zalutaše od vjere i na sebe navukoše jade mnoge.

Djela apostolska 20 35 Sve vam pokazah, da se tako valja truditi i zauzimati za nemoćne i
sjećati se riječi Gospodina Isus, jer on reče: 'Mnogo je više blagoslovljeno
davati, negoli primati.'

Ponovljeni zakon 15 6 Jer će te blagosloviti Gospod, Bog tvoj, kao što ti je obećao, moći
ćeš mnogim narodima davati novac u zajam, a sam nećeš morati uzimati u zajam, i vladat
će mnogim narodima, nad tobom neće nitko gospodovati.

Matej 22 19 Pokažite mi novac porezni!" Oni mu pružiše denar. 20 Isus ih upita: "Čija je ovo slika i natpis?" 21 Odgovoriše mu: "Carev." Tada im reče: "Dajte dakle caru carevo
i Bogu Božje!

Luka 19 15 A kad se on vrati, pošto primi kraljevstvo, dade dozvati k sebi
sluge, kojima je bio dao novac, da vidi, koliko je svaki stekao.

Biblija
http://biblija.blogger.ba
24/09/2012 16:08