beats by dre cheap

Čovjek od hrama važniji

Učeni i službeni tumači Zakona - u ono doba farizeji - su Isusa upozorili da njegovi učenici trgajući praznikom klasje i jedući zrnje “čine ono što je zabranjeno” (Mt 12,1-8). Oni su svoj nauk školski i vladalački naučili. Isus ih upozorava da to nisu dobro shvatili. Taj zakon o svetkovanju praznika imao je već dotada iznimke za svećenike u hramu i za gladne u nevolji. Prave razloge za tačno tumačenje zakona o subotnjem, odnosno prazničnom neradu Isus svodi na jedno: “ovdje je više nego hram”. Želi li reći da je on osobno kao Bogočovjek važniji od hrama, ili želi i ovaj zakon utemeljiti u osnovnoj čovječnosti? Očito je o tome riječ: čovjek je od svega važniji i zakoni koji ne služe čovjeku nisu zakoni. Isus uzdiže važnost čovjeka, svakog pojedinog u svakoj prilici. Zakoni su doneseni da čovjek sebe prepozna i sačuva od nečovještva. Tko to ne zna ne samo da o Božjem zakonu pojma nema, nego ga lako zlorabi protiv čovjeka - u korist neke skupine vladara, čak i svećeničkog staleža koji bi se mogao od Boga skrivati da utvrdi svoj društveni položaj. Kad se takvi čuvari Zakona na Boga pozivaju, oni ga krivotvore - i čine odbojnim. Isus će upozoriti da je Bogu milosrđe važnije od žrtve (Mt 12,7), što je istaknuo već prije prorok Hošea riječima: “Sviđa mi se pobožnost a ne žrtva”. Očito je bilo lakše prijetvorno vršiti Zakon prinoseći žrtve nego provodeći ljubav prema svakom čovjeku. Stari prorok ne zaobilazi ni ondašnje svećenike koji su takvo zlo shvaćanje podupirali te kaže: “Družina je svećenička kao razbojnička četa” (Hoš 6,9). Od Hošee do Isusa taj se stalež nije bio promijenio - napokon će i Isusa razapeti. Takvi su bili kadri svaki Božji zakon protumačiti u svoju korist - makar ljudi od toga stradali. Isus se usuđuje ponoviti da je Zakon radi čovjeka, da je čovjek “više nego hram”. No, moguće je i hramove iz nečovještva rušiti kad oni postanu navjestitelji i jamci čovječnosti. Događalo se to primjerice u komunističkim diktaturama. Tu razliku čovječnog i nečovječnog “rušenja hrama” treba u historiji znati prepoznati. Inače se Boga krivotvori, a čovjeka razapinje. preuzeto sa: HTTP://www.jutarnji.hr/covjek-od-hrama-vazniji/257573/ Hvala autoru na odličnom članku.

Biblija
http://biblija.blogger.ba
26/06/2012 20:12