beats by dre cheap

Biblija - koliko je ljudi "ubio" "Bog"?

Na portalu :http://www.val-znanje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=226:biblija-koliko-je-ljudi-ubio-qbogq&catid=31:tekstovi&Itemid=55 je sljedeći članak: "Koliko je ljudi pobio "Bog", kako je istaknuto u Bibliji ? Nije točno sigurno koliko, ali je puno. Koliko ih je pobio u potopu, koliko živih ispekao u Sodom-i i Gomorrah-u? Koliko je prvobitnih Egipćana pobio? Tu je sigurno nemoguće sve prebrojati točno. Ali, ponekad se u Bibliji spominje koliko ih ( nas ) je točno ubio. Evo slijedi popis onih koji se spominju, zasad smo zbrojili 2391421 ljudsko biće:Lotovu ženu jer je pogledala unatrag Gen.19:26, BT 1 1 Er kojeg je Bog "uništio pogledom" Gen.38:7, 1 Chr.2:3, BT 1 2 Onana jer je masturbirao Gen.38:10, BT 1 3 Faraona i 600 kapetana bojovnika ( + njegovu čitavu vojsku ) Ex.14:8-26 601+ 604+ Gole plesačice oko Aaronovog zlatnog teleta Ex.32:27-28, 35, BT 3000 3604+ Aaronove sinove Lev.10:1-3, Num.3:4, 26:61, BT 2 3606+ Blasfemičara Lev.24:10-23, BT 1 3607+ Čovjeka koji je sakupljao granje u subotu Num.15:32-36, BT 1 3608+ Koraha, Dathana, i Abirama ( i njihove obitelji ) Num.16:27, BT 12+ 3620+ Spaljenih na smrt Num.16:35, 26:10, BT 250 3870+ Koji su se žalili Num.16:49, BT 14,700 18,570+ Koji su se kurvali Num.25:9, BT 24,000 42,570+ Midianitski masakr Num.31:1-35, BT 90,000+ 132,570+ Bog je rekao Joshui da kamenuje obitelj do smrti Joshua 7:10-12, 24-26, BT 5+ 132,575+ Bog je rekao Joshui da ubije svakoga ( Jericho ) Joshua 8:1-25, BT 12,000 144,575+ Joshua ubija pet kraljeva Joshua 10:24-26, BT 5 144,580+ Bog ubija 10000 ( Canaaniti i Perizziti ) Judges 1:4, BT 10,000 154,580+ Ehud zabija nož u trbuh kralja po Božjem nalogu Jg.3:15-22, BT 1 154,581+ Bog ubija Moabite Jg.3:28-29, BT 10,000 164,581+ Bog natjera Midianitine vojnike da se ubiju međusobno Jg.7:2-22, 8:10, BT 120,000 284,581+ Bog daje Samsonu snagu da ubije 30 "komada" Jg.14:19, BT 30 284,611+ Božji duh daje Samsonu snagu za "dalje" Jg.15:14-15, BT 1000 285,611+ Samsonov teroristički akt potpomognut Bogom Jg.16:27-30, BT 3000 288,611+ Bog ubija "Benjaminovu djecu" Jg.20:35-37, BT 25,100 313,711+ Još istih kasnije Jg.20:44-46 25,000 338,711+ Za gledanje u Božju arku ( ljude Betšemeša ) 1 Sam.6:19 50,070 388,781+ Bog rasturio Palestince 1 Sam.14:12 20 388,801+ Samuel ( po Božjoj naredbi ) kolje Agaga 1 Sam.15:32-33 1 388,802+ Bog ubio Nabala 1 Sam.25:38 1 388,803+ Bog ubio Uzzaha 2 Sam.6:6-7, 1 Chr.13:9-10 1 388,804+ Davidovog i Bathshebinog dječaka 2 Sam.12:14-18 1 388,805+ 7 sinova Saula 2 Sam.21:6-9 7 388,812+ Bog poslao kugu na ljude 2 Sam.24:13, 1 Chr.21:7 70,000+ 458,812+ Proroka 1 Kg.13:1-24 1 458,813+ Ubio vođe religija u molitvi 1 Kg.18:22-40 450 459,263+ Bog zakolje Sirijce... 1 Kg.20:28-29 100,000 559,263+ Još ubija "malo" Sirijaca... 1 Kg.20:30 27,000 586,263+ Bog poslao lava da pojede čovjeka ( valjda je toliko volio životinje ) 1 Kg.20:35-36 1 586,264+ Ahaziaha jer se molio krivom Bogu ( oh dakle, ima ih više? ) 2 Kg.1:2-4, 17, 2 Chr.22:7-9 1 586,265+ Spaljeni od strane Boga ( ovaj je izgleda bio i piroman... ) 2 Kg.1:9-12 102 586,367+ Bog poslao 2 medvjeda koji ubijaju 42 DJECE jer su se smijala Elishinoj ćelavoj glavi!!! ( ovdje je svaki komentar suvišan... ) 2 Kg.2:23-24 42 586,409+ Pregažen na smrt jer nije vjerovao Elijah 2 Kg.7:17-20 1 586,410+ Jezebel 2 Kg.9:33-37 1 586,411+ Bog šalje lava da ubije "neke" strance ( izgleda da nije volio strance... nije imao osjećaj za turizam... ) 2 Kg.17:25-26 3+ 586,414+ Vojnike Azirijce 2 Kg.19:35, 2 Chr.32:21, Is.37:36 185,000 771,414+ Saul 1 Chr.10:14 1 771,415+ Bog izruči Izraelce u neprijateljske ruke ( oh, "špija"... ) 2 Chr.13:15-17 500,000 1,271,415+ Jeroboam 2 Chr.13:20 1 1,271,416+ Bog uništi Etiopljane ( valjda im nije dao jesti... ) 2 Chr.14:9-14 1,000,000 2,271,416+ Bog Jehoramu vadi crijeva ( klasični "mesar"... ) 2 Chr.21:14-19 1 2,271,417+ Vojnici Jude 2 Chr.28:6 120,000 2,391,417+ Ezekieva žena Ezek.24:15-18 1 2,391,418+ Ananias i Sapphira Acts 5:1-10 2 2,391,420+ Herod Acts 12:23, BT 1 2,391,421". Na kraju autor dodaje kako ne vrijedi vjeorovati u Boga koji je "ubica". Samo još jedan primjer izvrnute logike! Da, Bog je možda ubijao one koji su to svojom voljom tražili, ali je i dao život svima drugima kao i onima koje je navodno ubio. Na Zemlji danas živi oko 7 milijardi ljudi. Svima njima je Bog dao život, a isto tako onima koji su živjeli prije njih. Ipak eto razloga da se još uvijek slavi Stvoritelj!

Biblija
http://biblija.blogger.ba
07/11/2011 18:19