beats by dre cheap

Šta Biblija kaže o samoj sebi?

16 Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi.. (2. Timotej) 21 Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Božji ljudi. (2. Petrova) 8 Trava se osuši, cvijet uvene, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka." (Izaija 40) 12 Jer je živa riječ Božja, i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i namjerama srca. (Hebrejima 4) 31 Bog - savršen je put njegov; istinita je riječ Gospodnja. On je štit svima, koji se utječu u zaštitu njegovu. (2. Samuelova 22) 6 Riječju Gospodnjom nebesa su stvorena, sva vojska njihova dahom usta njegovih. (Psalam 33)

Biblija
http://biblija.blogger.ba
01/07/2011 10:00