beats by dre cheap

Duhovi

Duhovi tj. praznik silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu, 50 dana nakon Kristova Uskrsnuća. Od tuda i izraz Praznik Pedesetnice, Pentekoste itd. Slavi se i kao praznik "rođenja Crkve" budući da Djela Apostolska donose da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se "dalo krstiti te su primili Duha Svetoga". Inače to je i jasno otvaranje spasonosnog poslanja Crkve prema svima a ne samo prema Židovima. "Duhovi" je doslovce preuzeto iz staroslavenskog, gdje je to genitiv jednine, a zapravo se odnosi na Duha Svetog koji je jedan, a ne na više duhova kako to zvuči u modernom jeziku.

Inače, priča o tome kako su nastali "Duhovi" se nalazi u Bibliji u Djelima Apostolskim 2:

"1 I kad se navrši pedeset dana, bili su svi zajedno na istom
mjestu.

2 I ujedanput postade šum s neba, kao kad dolazi silan vjetar, i
napuni svu kuću, gdje su sjedili,

3 I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, i sjede po
jedan na svakoga od njih.

4 I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim
jezicima, kao što im je Duh (Sveti) davao da govore.

5 A u Jerusalemu su stanovali Židovi, ljudi pobožni iz svakoga
naroda pod nebom.

6 A kad postade ovaj glas, skupi se mnoštvo i smete se, jer je
svaki od njih slušao, gdje oni govore njegovim jezikom.

7 Svi su se divili i čudili i govorili su: "Nijesu li svi ovi, što
govore, Galilejci,

8 Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik, u kojem smo se rodili?

9 Parćani i Međani, i Elamljani, i stanovnici iz Mezopotamije, iz
Judeje i Kapadocije, iz Ponta i Azije.

10 Iz Frigije i Pamfilije, iz Egipta i krajeva Libije, što su oko
Cirene, i pridošlice Rimljani i Židovi i došljaci,

11 Krećani i Arapi; čujemo ih gdje govore našim jezicima veličine
Božje."

12 Svi su se divili i čudili, i jedan su drugome govorili: "Što li
će ovo biti?"

"

Biblija
http://biblija.blogger.ba
12/06/2011 16:09