beats by dre cheap

Ljubav je u Bibliji

"1 Ako jezike ljudske i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam
kao mjed, koja ječi, ili cimbal, koji zveči. 2 I ako imam dar proročanstva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru, da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. 3 I kad bih razdao sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje, da se spali, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. 4 Ljubav dugo trpi, dobrostiva je; ljubav ne zavidi, ne ponosi se, ne nadima se. 5 Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, 6 Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, 7 Sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. 8 Ljubav nikad ne prestaje, a proročanstva ako će i prestati, ili Jezici ako će umuknuti, ili znanje ako će proći. 13 A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav."  1. Korinćanima 13

"7 Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 8 Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav. 9 Po tom se pokaza ljubav Božja prema nama, što Bog Sina svojega jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu. 10 U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše. 11 Ljubljeni, ako nas je Bog tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga. 12 Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama. "

"9 Ovako govori Gospod nad vojskama: Vršite sud pravedno i iskazujte jedan drugome ljubav i milosrđe!" Zaharija 7

"11 Jer koliko je nebo visoko nad zemljom, tolika je ljubav njegova prema
pravednicima njegovim." Psalam 103

...

B I B L I J A

ILI

SVETO PISMO
STAROGA I NOVOGA ZAVJETA

Prijevod Dr IVAN ŠARIĆ

Sarajevo, 1942.

 

 

 

Biblija
http://biblija.blogger.ba
03/04/2011 09:55