beats by dre cheap

Zašto Bog dozvoljava prirodne katastrofe, kao što su zemljotresi, uragani i cunami?

Poslednji cunami 2004. u Aziji, Uragan Katrina 2005. u jugozapadnoj Americi i
ciklon 2008 te najnoviji zemljotres i cunami u Japanu doveli su u sumnju Božiju dobrotu. Tužno je da se prirodne katastrofe obično karakterišu kao “Božije djelo” dok se godine, decenije, čak i
stoleća lijepog vremena ne pripisuju Bogu. Bog je stvorio cijeli svemir i prirodne
zakone (Prva Mojsijeva 1:1). Većina prirodnih katastrofa su rezultat ovih zakona
na dijelu. Uragani, tajfuni i tornada su posledica sudara divergentnih vazdušnih
masa. Zemljotresi su posledica pomeranja zemljinih ploča. Cunami nastaje kao
posledica zemljotresa pod vodom.

Biblija tvrdi da Isus Hristos drži cijelu prirodu (Kološanima 1:16-17). Da li Bog može da spreči prirodne katastrofe?
Apsolutno! Da li Bog ponekad utiče na vreme? Da, kao što to možemo videti u Petoj Mojsijevoj 11:17 i Jakovljevoj 5:17. Četvrta Mojsijeva 16:30-34 pokazuje da Bog ponekad uzrokuje prirodne katastrofe kao osudu za greh. Knjiga Otkrovenja opisuje mnoge događaje koji se definitivno mogu opisati kao prirodne katastrofe (Otkrivenje, poglavlja 6, 8, i 16). Da li je svaka prirodna katastrofa Božija kazna? Apsolutno ne.

Na isti način na koji Bog dozvoljava zlim ljudima da čine zla dela, Bog dopušta da zemlja odražava posledice greha na sve što je stvoreno. Rimljanima 8:19-21 nam kaže: “Jer sva stvorenja sa žudnjom očekuju otkrivenje slave sinova Božijih. A tvorevina Božija potčinjena je ništavnosti ne svojevoljno, nego za volju onoga koji je potčinio, na nadu - da će i sama
tvorevina biti oslobođena ropstva propadljivosti - za slobodu slave dece Božije.” Pad čovečanstva u greh je uticao na sve, uključujući svet koji smo nasledili. Cela tvorevina je potčinjena “ništavnosti” i “propadljivosti.” Greh je ultimativni uzrok prirodnih katastrofa baš kao što je uzrok smrti, bolesti i patnje.

Možemo da shvatimo zašto se prirodne katastrofe dešavaju. Ono što ne možemo da shvatimo je zašto Bog dopušta da se one dogode. Zašto je Bog dozvolio da cunami u Aziji ubije preko 225,000 ljudi? Zašto je Bog dozvolio da Uragan Katrina uništi domove hiljade ljudi? Kao prvo, takav događaj potresa naše pouzdanje u ovaj život i tera nas da mislimo na večnost. Crkve su obično prepunjene posle katastrofa jer ljudi shvataju koliko je njihov život tanan i kako možemo da ga izgubimo u trenutku. Ono što znamo je sledeće: Bog je dobar! Mnoga zadivljujuća čuda se dešavaju tokom prirodnih katastrofa koja sprečavaju još veći gubitak života. Prirodne katastrofe podstiču milione ljudi da preocene svoje prioritete u životu. Stotine miliona dolara pomoći se pošalje ljudima koji su postradali. Hrišćanske službe imaju mogućnost da pomognu, posluže,
posavetuju, mole se i vode ljude do spasonosne vere u Hrista! Bog može, i to i čini, da izvede na dobro velike tragedije , Rimljanima 8:

28 "A znamo, da onima, koji ljube Boga, sve okreće Bog na dobro,
onima, koji su pozvani po odluci. "

Preuređeno sa www.gotquestions.com

Biblija
http://biblija.blogger.ba
11/03/2011 16:09