beats by dre cheap

Biblijsko proročanstvo o Egiptu

1 Presuda nad Egiptom: Gle, Gospod prolazi na oblaku brzu i dolazi
u Egipat. Idoli se egipatski tresu pred njim, srce Egipćanima očajava u grudima
njihovim.

2 "Tada ću razdražiti Egipat proti Egiptu, da se bore među se, brat proti bratu, bližnji proti bližnjemu, grad proti gradu, kraljevstvo proti
kraljevstvu.
3 Egipćanima će nestati razboritosti u srcu njihovu. Razbit ću
osnove njihove. Oni će pitati idole i opsjenare, vračare i gatare.

4 Predat ću Egipat u ruke žestoku gospodaru. Okrutan kralj neka
vlada nad njima, - veli svemogući Gospod nad vojskama.

5 Voda će u moru presušiti. Rijeka će presahnuti do na dno.

6 Smrad proizlazi iz kanala. Potoci Nila postaju plitki i bez
vode: trska se i sita posušiše.

7 Iščeznula je sva zelen pokraj Nila, posahnuli su svi usjevi na
Nilu, nestali, propali.

8 I tuže se ribari i tužni su svi, koji bacaju udicu u Nil. Koji
razapinju mrežu u vodi, ginu.

9 Sramote se koji rade oko lana. Gube lice koji grebenaju i tkaju.

10 Nadzornici su kao isprebijani, svi su nadničari zabrinuta lica.

11 Goli su luđaci knezovi soanski. Ludi su savjeti mudrih
savjetnika faraonovih. Kako možete govoriti faraonu: "Ja pripadam mudrima, sin sam starih kraljeva?"

12 Gdje su sad oni, mudraci tvoji? Neka ti jave i kažu, što je
odlučio za Egipat Gospod nad vojskama!

13 Kao luđaci stoje tu knezovi od soanski. Prevareni su knezovi od
Memfisa. Njihovi okružni knezovi zaveli su Egipat.

14 Gospod je stavio u njih duh opakosti, tako da zavode Egipat u
svim poslovima njegovim, kao što posrće pijanac u svoje bljuvanje.

15 Tako Egipat neće više učiniti djela, bilo od glave ili repa, od
palmove grane ili od site.

16 U onaj su dan Egipćani kao žene, dršću i strepe pred rukom,
kojom Gospod nad vojskama maše proti njima.

17 Zemlja će Judina biti strah Egiptu. Kad mu se god spomene ona,
pada u tjeskobu zbog odluke, koju je Gospod nad vojskama naumio proti njemu.

18 U onaj će dan biti pet gradova u zemlji Egiptu, koji govore
jezik Kanaana i služe Gospodu nad vojskama. Jedan se od njih zove sunčani grad,

19 U onaj će dan biti žrtvenik Gospodnji usred zemlje Egipta i
spomenstup Gospodnji na međi njezinoj.

20 To će biti Gospodu nad vojskama znak i svjedočanstvo u zemlji
Egiptu. Kad zazovu Gospoda na tlačitelje, on će im poslati pomoćnika, da se bori za njih i da ih spasi.

21 Objavit će se Gospod Egipćanima, i poznat će Egipćani Gospoda u
onaj dan i prinosit će Gospodu žrtve i darove i činit će zavjete i izvršavati
ih.

22 Gospod će udarcem spasonosnim udariti Egipćane. Tada će se oni
obratiti Gospodu, i on će ih uslišavati i iscjeljivati.

23 U onaj će dan voditi cesta od Egipta u Asiriju. Na njemu opći
Asirija s Egiptom i Egipat s Asirijom. Egipat služi zajedno s Asirijom Gospodu.

24 U onaj će dan biti Izrael treći u savezu s Egiptom i Asirijom,
kao blagoslov na zemlji

25 Jer ih Gospod nad vojskama blagoslivlja ovim riječima: "Neka je
blagoslovljen moj narod egipatski i djelo ruku mojih Asirija i baština moja
Izrael!"

Biblija
http://biblija.blogger.ba
05/02/2011 00:49