beats by dre cheap

Vjera (Hebrejima 11)


1 A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo,
osvjedočenje o onom, što ne vidimo.


2 Jer u njoj stari postigoše sjajno svjedočanstvo.


3 Vjerom poznajemo, da je svijet riječju Božjom zgotovljen, tako
da iz nevidljiva postade vidljivo.


4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju žetvu nego Kain, i po njoj je
dobio svjedočanstvo, da je pravedan, kad Bog posvjedoči za dare njegove, i po
njoj on mrtav još govori,


5 Vjerom bi Henok prenesen, da ne vidi smrti, i ne nađe se, jer ga
Bog premjesti; jer prije nego ga premjesti, dobi svjedočanstvo, da je ugodio
Bogu.


6 A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da
dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže,


7 Vjerom Noa primivši objavu o onome, što još ne vidje, poboja se;
načini kovčeg za spasenje kuće svoje, kojom osudi sav svijet, i postade baštinik
pravde po vjeri.


8 Vjerom posluša Abraham, kad bi pozvan da izađe na mjesto, koje
je imao da primi u baštinu, izađe ne znajući, kamo ide.


9 Vjerom se preselio u zemlju obećanja kao u tuđu, i u šatorima je
stanovao s Izakom i Jakovom, subaštinicima istoga obećanja;


10 Jer je iščekivao grad na tvrdu temelju, kojemu je graditelj i
tvorac Bog,


11 Vjerom i sama Serah primi silu, da zatrudni i unatoč poodmakloj
dobi, jer je vjerovala, da je vjeran onaj, koji je bio obećao.


12 Zato se i rodiše od jednoga, i to gotovo mrtvoga, potomci:
"mnogobrojni kao zvijezde nebeske i nebrojeni kao pijesak na obali morskoj.


13 U vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja, nego ih vidješe
izdaleka i pozdraviše i priznaše, da su tuđinci i putnici na zemlji,


14 Jer koji tako govore, pokazuju, da traže domovinu.


15 I da su mislili na onu zemlju, iz koje su izašli, imali bi
vremena da se vrate.


16 Ali sad teže za boljom, to jest, nebeskom. Zato se Bog ne stidi
nazivati se Bog njihov, jer im je pripravio grad.


17 Vjerom prikaza Abraham Izaka, kad bi kušan, i jedinorođenoga je
prikazao on, koji je bio primio obećanja,


18 I kojemu bi kazano: "U Izaku nazvat će ti se potomstvo."


19 Jer je mislio, da Bog može i od mrtvih uskrsnuti; zato ga i
natrag dobi, da bude lika.


20 Vjerom blagoslovi Izak Jakova i Ezava u stvarima budućim.


21 Vjerom blagoslovi Jakov umirući svakoga sina Josipova i nagnu
se duboko nad vršak palice svoje.


22 Vjerom se spominje Josip umirući izlaska sinova Izraelovih i
zapovijeda za kosti svoje.


23 Vjerom su Mojsija, pošto se rodi, tri mjeseca skrivali
roditelji njegovi, jer vidješe krasno dijete i ne pobojaše se zapovijedi
kraljeve.


24 Vjerom Mojsije, kad bi veliki, ne htjede da se naziva sinom
kćeri Faraonove;


25 I volio je stradati s narodom Božjim, negoli imati časovit
užitak grijeha,


26 Državši sramotu Kristovu za veće bogatstvo od blaga
egipatskoga, jer je gledao na plaću,


27 Vjerom ostavi Egipat, ne pobojavši se srdžbe kraljeve, jer je
ustrajao, kao da bi vidio Nevidljivoga.


28 Vjerom je svetkovao blagdan Pashe i škropio krvlju, da se onaj,
koji je ubijao, ne dotakne njihovih prvorođenaca.


29 Vjerom prijeđoše Crveno more kao po suhoj zemlji, dok se
Egipćani, kad su to pokušali, utopiše.


30 Vjerom padoše zidovi Jerihonski, kad se obilazilo oko njih
sedam dana.


31 Vjerom Rahaba bludnica ne pogiba s nevjernicima, jer je bila
primila uhode s mirom.


32 I što još da kažem? Jer mi ne bi dostalo vremena, kad bih stao
pripovijedati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jeftahi, Davidu, Samuelu i prorocima,


33 Koji vjerom pobijediše kraljevstva, učiniše pravdu, dobiše
obećanja, zatvoriše usta lavovima,


34 Ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, ojačaše od
slabosti, postadoše junaci u boju, rastjeraše vojske tuđe;


35 žene primiše svoje mrtve uskrsnućem a drugi su bili pobijeni ne
primivši oslobođenja, da dobiju bolje uskrsnuće;


36 A drugi pogrde i udarce podnesoše, pa još okove i tamnice;


37 Bili su kamenovani mučeni, prepiljeni, posječeni od mača
pomriješe; obilazili su u ovčjim kožusima, u kozjim kožama, u oskudici, u
nevolji, u sramoti;


38 Kojih nije bio dostojan svijet; potucali se po pustinjama, po
gorama i pučinama, i po Jamama zemaljskim.


39 I ovi svi, koji su dobili vjerom svjedočanstvo, ne primiše
obećanja,


40 Jer je Bog nešto bolje za nas odredio, da ne prime bez nas
savršenstva.


 Biblija
http://biblija.blogger.ba
26/01/2011 16:10