beats by dre cheap

Iscjeljenje na Biblijski način vs Meki Turabi isl.

Učenja i djelovanje takvih službenika poput Mekija Turabija i drugih apostol Pavao pravilno dijagnosticira u trinaestom poglavlju Druge poslanice Korinćanima: “Takvi su ljudi lažni apostoli, prijevarni radnici, koji se pretvaraju u Kristove apostole. Nije ni čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svjetla. Prema tome, nije ništa osobito ako se i njegove sluge pretvaraju da su sluge pravednosti. Svršetak će im biti prema njihovim djelima.” (15) Pouka Biblije je da je jedino pravo i dugotrajno iscjeljenje i duha i tijela jedino kroz vjeru u Isusa Krista koji jedini ima vlast nad materijalnim i duhovnim svijetom. Evo nekih stihova iz Biblije koji su direktno vezani za iscjelejenje na Biblijski način: “Oni su bolovali zbog svojih grijeha, ispaštajući svoje opačine, svako jelo se gadilo njihovoj duši, došli su do vrata smrti.” (Psalam 107:17) "Kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom, da je prolazio čineći dobro i iscjeljujući sve, koje je bio nadvladao đavao, jer je Bog bio s njim." (Djela apostolska 10:38) "Jer svi sagriješiše i nemaju slave Božje." (Rimljanima 3:23) “… Jahve će tebe i tvoje potomstvo teško ošinuti velikim i dugotrajnim bičevima, pogubnim i teškim bolestima … a i svaku drugu bolest i bič, koji nije naveden u knjizi ovog zakona, Jahve će puštati na tebe dok te ne uništi.” (Ponovljeni zakon 28:59;61) “Oni su sjedili u mraku i tmini, sputani bijedom i gvožđima, jer su prkosili Božjim besjedama i prezreli naum Svevišnjega. Stoga im je srca skršio patnjama, posrtali su, ali nikoga nije bilo da im pomogne … Zbog svojih bezakonja oni su bolovali, ispaštajući svoje grijehe, svako jelo se gadilo njihovoj duši, oni su došli do vrata smrti.” (Psalam 107:10-12; 17,18) “Prema tome, vjera dolazi od slušanja, a ono što biva slušano dolazi od Kristove riječi.” (Rimljanima 10:17) “Ovaj me narod štuje usnama, a srce mu je daleko od mene. Uzaludno je bogoštovlje koje mi iskazuje. Ono što naučava su ljudske zapovijedi.” (Marko 7:6,7) “Zašto me zovete: 'Gospodine, Gospodine!', a ne izvršavate što vam kažem?” (Luka 6:46) “Kćeri, tvoja vjera te ozdravila! Hajde u miru i budi iscijeljena od svoje bolesti!” (Marko 5:34) “Sve je moguće čovjeku koji vjeruje.” (Marko 9:23) “Neka vam bude prema vašoj vjeri!” (Matej 9:29) “Neka bude tvoja volja na nebu i na zemlji!” (Matej 6:10) “Sve je mnoštvo tražilo da ga se dotakne, jer je iz njega izlazila sila koja je sve liječila.” (Luka 6:19) “Kćerkica mi je na umoru. Dođi i stavi ruke na nju da ozdravi i živi.” (Marko 5:22,23) “Nemoj se bojati. Samo vjeruj!” (Marko 5:36) “Djevojčice, ja ti govorim, ustani!” (Marko 5:41) “O ženo, velika je tvoja vjera! Neka ti bude kako želiš! Istog trenutka njezina kćer je ozdravila.” (28) “Govorila je u sebi: 'Dotaknem li se samo i njegovih haljina ozdravit ću'!” (Marko 5:28) “Svi su bili zaneseni njegovom naukom, jer ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao književnici.” (Marko 1:22) “Na svom putu propovijedajte: Blizu je nebesko kraljevstvo! Liječite bolesnike, uskrisujte mrtve, čistite gubavce, izgonite zle duhove! Besplatno ste primili, besplatno i dajte!” (Matej 10:7,8) “Na meni je Gospodinov Duh jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromašnima, navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, oslobodim potlačene i proglasim godinu Gospodinove milosti.” (Luka 4:18,19) “Ja nemam srebro i zlato, ali što imam to ti dajem: u ime Isusa Krista iz Nazareta ustani i hodaj!” (Djela 3:6) “Zapovijedam ti u ime Isusa Krista da izađeš iz nje!” (Djela 16:18) “Bog je tako neobična čuda činio preko Pavlovih ruku da su na bolesnike stavljali rupce za znoj ili pregače koje su dotakle njegovo tijelo, pa su ih bolesti ostavljale, a zli duhovi izlazili iz njih.” (Djela 16:11,12) “Kad je pala večer, doveli su mu mnoge opsjednute. On je riječju istjerao duhove i izliječio sve bolesnike. Tako se ispunila riječ proroka Izaije: 'On je uzeo naše slabosti i ponio naše bolesti'.” (Matej 8:16,17) “Čovjek iz kojeg su izašli zli duhovi molio ga je da smije ostati s njime.” (Luka 8:38) “cijelo naše biće treba ostati sačuvano besprijekorno za dolazak našeg Gospodina Isusa Krista”. (1. Solunjanima 5:23) “Bolje ti je izgubiti jedan dio tijela, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.” (Matej 5:29) “Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred svog srca. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje njihovom cijelom tijelu.” (Izreke 4:20-22) “Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na njega na svim svojim putovima, i on će ispraviti tvoje staze. Ne umišljaj da si mudar, boji se Jahve i kloni se zla. To će biti lijek tvojem tijelu i okrepa tvojim kostima.” (Izreke 5-8) “Zato su mnogi među vama bolesni, slabi i umiru.” (1. Korinćanima 11:30) “I da se ne bi uzoholio, u tijelo mi je stavljen trn, sotonin poslanik koji me trajno muči, kako se ne bi uzoholio … Zato uživam u slabostima, uvredama, nevoljama, progonima i tjeskobama koje podnosim za Krista.” (2. Korinćanima 12:7;10) “Boluje li tko među vama? Neka sebi dozove crkvene starješine. Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u Gospodinovo ime, pa će molitva učinjena s vjerom spasiti bolesnika. Gospodin će ga podići i, ako je učinio grijehe, dobit će oproštenje. Prema tome, ispovijedajte grijehe jedan drugome i molite jedan za drugog da ozdravite.” (Jakov 5:14-16) Za dalje proučavanje predlažem: http://www.rijec-istine.com/pdf/hocu_ozdravi.pdf

Biblija
http://biblija.blogger.ba
24/10/2010 11:10