beats by dre cheap

Sudbina i biblija

Nasuprot konceptu sudbine, Biblija uči da je čovjek stvoren sa sposobnošću donošenja
moralnih odluka i da je odgovoran za te izbore. Tako na primjer, pad čovjeka koji se opisuje u
Prvoj knjizi Mojsijevoj nije bio nikakav predodređen događaj u kojem su Adam i Eva bili
bespomoćne žrtve Boga koji upravlja svojim marionetama. Naprotiv, Adam i njegova žena su
imali moć da izaberu poslušnost (koju prati blagoslov) ili neposlušnost (iz koje proističe
prokletstvo). Oni su znali kakav će biti ishod njihove odluke, i smatrali su se odgovornim (vidi
Postanje 3. glava).
Ova tema o odgovornosti čovjeka nastavlja se kroz cijelo Sveto Pismo. „Ko sije
bezakonje žnjeće nevolju“. (Priče 22:8)
Često kad Biblija govori o sudbini, to je vezano za krajnji ishod koji su ljudi navukli na
sebe: „Mnogi žive kao neprijatelji krsta Hristova. Njihova sudbina (svršetak) je uništenje.“
(Filibljanima 3:18-19)1 „Ako ko učini preljubu sa ženom, nedostaje mu rasuđivanje (bezuman
je); i ko tako čini uništava sebe.“ (Priče 6:32)
Otkrivenje govori o izvršnom sudu nad ljudima koji su odbili Božju ponudu spasenja:
„...I sud primiše po djelima svojima.“ (Otkrivenje 20:13) „Jer ćeš se svojim riječima opravdati, i
svojim riječima osuditi“, rekao je Isus (Matej 12:37).
Mi griješimo zato što to biramo. Ne možemo kriviti „sudbinu“, predodređenje ili Boga.
Jakov 1:13-15: „Nijedan kad se kuša da ne govori: Bog me kuša; jer se Bog ne može zlom
iskušati, i On ne kuša nikoga; nego svakog kuša njegova slast, koja ga vuče i mami. Tada
zatrudnjevši slast rađa grijeh; a grijeh učinjen rađa smrt.“
Zanimljivo je da su mnogi ljudi koji izabiraju grijeh ogorčeni negativnim posledicama
svog grijeha. „Ludost čovječija razara njegov život, a srce se njegovo gnjevi na Gospoda.“
(Priče 19:3) Dakle, čovjek svojim nerazumnim odlukama rasturi svoj život (a često i živote
drugih osoba s kojima je u kontaktu), i onda nastoji da okrivi Boga ili „sudbinu“. Na taj način,
1 Vidi takođe Psalam 49!
umjesto da se pokaje on istrajava u svojoj gluposti.
Tako ćemo nerijetko čuti „opravdanja“ za sopstveno nevjerstvo tipa „Jednostavno
nemam taj osjećaj u sebi, ja sam za nešto drugo.“ Ali Biblija uči da mi izabiramo da imamo
vjeru. Sveto Pismo poziva na to: „...I ne budi nevjeran nego vjeran.“ (Jovan 20:27; vidi takođe
Djela 16:31 i 19:4; Rimljanima 10:17)

Biblija
http://biblija.blogger.ba
22/09/2010 22:51